Tarptautinėje konferencijoje vieningai pasisakyta už nuolatinį su kraujo komponentų panaudojimu susijusių specialistų konsultavimą