13

Lapkričio

2014

UAB "Rokiškio pienas"-neatlygintinos kraujo donorystės rėmėjas

Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras – didžiausia Lietuvoje veikianti kraujo donorystės įstaiga, kurios pagrindinis uždavinys – aptarnauti visas šalies ligonines ir pagal poreikį teikti jose besigydantiems pacientams saugų kraują bei jo komponentus. Šiame procese ypač svarbu skatinti neatlygintiną kraujo donorystę visuomenėje. To siekiame žingsnelis po žingsnelio, kasmet vis didindami kraujo komponentų, paruoštų iš neatlygintinų kraujo donorų, apimtis. Neatlygintiną kraujo donorystę stengiamės nuolat palaikyti ir skatinti, o šioje „misijoje“ esame dėkingi tiems, kurie mus remia ir be kurių savo tikslų negalėtume pilnavertiškai įgyvendinti.

UAB „Rokiškio pienas“ – neatlygintinos kraujo donorystės rėmėjas, dovanojantis neatlygintiniems kraujo donorams Bifi Active sūrelius. Kiekvienas, atėjęs į Nacionalinį kraujo centrą arba kraujo donorystės akcijas ir neatlygintinai davęs kraujo, gaus skanią UAB „Rokiškio pienas“ dovanėlę.

 

Daugiau informacijos apie produkciją:

www.rokiskio.com