Korupcijos prevencija


NKC pasitikėjimo telefonas: 8 800 00003

-Praneškite NKC: 

1. http://v2.kraujodonoryste.lt/corruption/ (anonimiškai)

2. Pateikiant pasirašytą pranešimą/skundą NKC (VšĮ Nacionalinis kraujo centras, Žolyno g. 34, Vilnius)

3. El. p.: nkcadministracija@kraujodonoryste.lt

4. Tel: (8 5) 239 2444

- Praneškite SAM:

1. El. p.: korupcija@sam.ltministerija@sam.lt

2. Anonimiškai nemokamu pasitikėjimo telefonu 8 800 66004 (spaudžiant 2)

3. Pateikiant pasirašytą pranešimą/skundą SAM (Sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus g. 33, Vilnius)

- Praneškite STT: 

1. Mobili programėlė "Pranešk STT";

2. El. p.: pranesk@stt.lt;

3. Tel. (8 5) 26 3333

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 
 

Medžiaga paimta : https://www.stt.lt/lt/menu/antikorupcinis-svietimas/vaizdo-paskaitos/

Vaizdo paskaita: https://www.youtube.com/watch?v=7Op-Yd3xUm0&t=2s

ASPĮ darbuotojų, susidūrusių su galimai korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Atnaujinta: 2019-09-17