Veiklos sritys


Pagrindinės įstaigos veiklos sritys:

  • kraujo donorystės veikla, telkiant ir tiriant donorus, imant kraują iš donorų bei gaminant kraujo komponentus, taip pat superkant iš kitų kraujo donorystės įstaigų trūkstamą kraują ir jo komponentus;
  • šalyje surinktos plazmos eksporto ir (arba) jos perdirbimo organizavimas ir reikalingų kraujo komponentų bei preparatų importas arba pirkimas ir aprūpinimas jais asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir pacientų;
  • mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka;
  • kraujo, jo komponentų ir kraujo preparatų realizacija;
  • duomenų apie kraujo donorus ir recipientus bei kraujo komponentus ir kraujo preparatus kaupimas ir analizė.