Veiklos uždaviniai


Pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai:

  • nuolat ir laiku aprūpinti Respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigas saugiu krauju, jo komponentais ir preparatais.