21

Balandžio

2017

Balandžio 20 d. NKC pasirašyta kolektyvinė sutartis

Po ilgų derybų balandžio 20 d. tarp VšĮ Nacionalinio kraujo centro, atstovaujamo direktorės Joanos Bikulčienės ir Nacionalinio kraujo centro Darbo tarybos, atstovaujamos pirmininko Donato Šniutės, pasirašyta kolektyvinė sutartis.

Šia  sutartimi siekiama sudaryti palankiausias sąlygas darniai kolektyvo veiklai, garantuoti darbuotojų darbo, darbo užmokesčio, darbo saugos ir sąlygų aukštesnį lygį bei sudaryti geresnes darbo ir socialines garantijas įstaigos darbuotojams. Kolektyvinė sutartis tarp Nacionalinio kraujo centro ir darbuotojų,  įsigaliojusi nuo 2017 m. balandžio 20 d., taikoma visiems darbuotojams ir yra neterminuota.