18

Liepos

2017

Nacionalinis kraujo centras nuo šiol bendradarbiaus su Baltarusijos kraujo tarnyba

Nacionalinis kraujo centras su Baltarusijos transfuziologijos ir medicinos biotechnologijos moksliniu-praktiniu centru pasirašė bendradarbiavimo sutartį. „Tenka pripažinti, kad kaimyninių šalių kraujo tarnybos bendradarbiavo nepakankamai. Esu įsitikinusi, kad nuo šiol situacija pasikeis. Mūsų šalies gyventojai nuolat lankosi Baltarusijoje, Lietuvoje baltarusių turistų bene daugiausiai. Deja, ligos sienų neturi ir stiprinamos bei aktyvinamos bendros pajėgos šioje srityje tikrai naudingos abejoms šalims“, – teigia Nacionalinio kraujo centro direktorė Joana Bikulčienė.

Nuo šiol kaimyninių šalių kraujo centrų specialistai, pasitelkdami savo patirtį, žinias, žmogiškuosius ir darbinius išteklius, įsipareigojo plėtoti bendras veiklas, bendradarbiauti sprendžiant šalių nacionalinių programų prioritetinius uždavinius gyventojų sveikatos apsaugos ir stiprinimo srityse.

„Pasirašėme svarbią sutartį, kuria siekiame teikti gerokai kvalifikuotesnę pagalbą žmonėms, kartu veikti vystant, plėtojant ir įsisavinant naujus efektyvius diagnostikos, transfuziologijos, kraujo paruošimo, komponentų perdirbimo, kraujo preparatų gamybos metodus“, – sakė Baltarusijos transfuziologijos ir biotechnologijos" centro vadovas Fiodoras Karpenko.

Pasirašydamos bendradarbiavimo sutartį, įstaigos įsipareigojo keistis moksline metodine informacija, moksliniais darbais, konsultuoti, dalyvauti jaunų specialistų tobulinimosi mainų programose. Abiejų šalių kraujo centrai teiks organizacinę-metodinę pagalbą ir kartu dalyvaus Baltarusijoje ir Lietuvoje vykstančiuose kongresuose, konferencijose, simpoziumuose, seminaruose, moksliniuose-praktiniuose forumuose.