04

Spalio

2018

Nacionalinis kraujo centras nuo šiol bendradarbiaus su Vilniaus universitetu

Nacionalinis kraujo centras su didžiausia Lietuvos aukštojo mokslo įstaiga pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

„Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad daugelį metų draugaujame su šalies aukštosiomis mokyklomis. Studentija – mūsų aktyviausi donorai, pagalbininkai, savanoriai, donorystės idėjos skleidėjai ir skatintojai. Todėl draugystę nusprendėme įteisinti oficialia sutartimi, kurios pagrindu stiprinsime, aktyvinsime bendras pajėgas mokslinėje-praktinėje veikloje“, – teigia Nacionalinio kraujo centro laikinoji vadovė Ignė Klangauskienė.

Sutartyje numatyta plėtoti bendradarbiavimą mokslinėje-praktinėje veikloje – dalyvauti rengiant tiek vietines, tiek tarptautines mokslines-praktines konferencijas, dalyvauti įgyvendinant Europos Sąjungos, tarptautinius mokslinius projektus ir vykdyti kitą mokslinę veiklą. Ypatingą dėmesį įstaigos numatė skirti neatlygintinos kraujo donorystės Programų vystymui, keistis moksline metodine informacija, drauge dalyvauti bendruose neatlygintiną kraujo donorystę skatinančiuose projektuose.

Nuo šiol Lietuvos studentai, rezidentai ir doktorantai Nacionaliniame kraujo centre turės galimybę atlikti praktikas, stažuotes.

„Pasirašėme ne tik abiems šalims, bet ir visai visuomenei naudingą sutartį. Atlikdami mūsų įstaigoje praktiką, studentai susipažins su Centre, laboratorijoje vykdoma veikla – auginsime specialistų pamainą. Jauni žmonės gaus daugiau ir išsamesnių žinių, labiau supras donorystės poreikį ir svarbą, daugiau jaunimo įsitrauks į savanorišką donorystę, augs pilietiško, socialiai atsakingo jaunimo karta. Tai padės mūsų visuomenei gyventi saugiau“, – sako Nacionalinio kraujo centro direktoriaus pavaduotoja Edita Vilutytė.

Vilniaus universiteto specialistai, pasitelkdami savo patirtį, žinias, žmogiškuosius ir darbinius išteklius, įsipareigojo ir toliau aktyviai skatinti, propaguoti, remti neatlygintiną kraujo donorystę, formuoti apie kraujo donorystę teigiamą visuomenės požiūrį, motyvuoti kuo daugiau studentų tapti neatlygintinais donorais.