13

Balandžio

2017

Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai ir dovanodami kraujo galvoja apie šalies gyventojų saugumą

Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai kartą per du mėnesius pasikviečia į savo įstaigą Nacionalinio kraujo centro komandą ir dovanoja kraujo.
Ši kilni tradicija gyvuoja Tarnyboje jau kelis dešimtmečius. 

„Mūsų pareigūnai kovoja su nusikalstamumu, todėl dažnai tenka gelbėti gyvybes, lydi suimtuosius ir nuteistuosius, užtikrina svarbių valstybės objektų apsaugą, todėl neretai jų darbas kupinas pavojų, taip pat užtikrina visuomenės saugumą ypatingų ir ekstremalių situacijų atvejais. Jie visada yra pasirengę padėti nelaimės akimirką. Todėl kaip niekas kitas žino, kokia brangi dovana yra kraujas. Ji žmogui, ištiktam skaudžios nelaimės, sergančiam, dovanoja sveikatą, gyvenimą“, – pasakoja Tarnybos Medicininės paramos poskyrio viršininkas Dmitrijus Voinovski, paklaustas, kodėl pareigūnai nuolat dovanoja kraujo. Daugelis Tarnybos pareigūnų yra nuolatiniai kraujo donorai, ne vienas atstovas yra gavęs Sveikatos apsaugos ministro apdovanojimus, Nacionalinio kraujo centro padėkas už aktyvų dalyvavimą neatlygintinos kraujo donorystės veikloje.

Pats Dmitrijus šio vizito metu kraujo davė 42-ąjį kartą. Jis, tarnaujantis įstaigoje daugiau nei 20 metų,  yra neatlygintinos kraujo donorystės iniciatorius,  idėjos palaikytojas, didžiausias entuziastas, šios misijos skatintojas, gebantis kiekvieną kartą suburti iki 30 donorų ir daugiau. Pasak gydytojo, Tarnybos vyrai tvirti, ištvermingi, sportuojantys,  jų sveikata reguliariai tikrinama, todėl jie puikūs donorai, dovanojantys itin kokybišką kraują.

„Nors ne tik vyrai dalyvauja donorystės akcijose. Tarnybos pareigūnės, medikės, taip pat administracijos darbuotojos, jei tik kraujo rodikliai leidžia, niekada neatsisako. Mano nuomone, mes – medikai – ne tik turime žmones skatinti žodžiais, bet privalome būti pirmose gretose ir rodyti pavyzdį. Deja, žinau, kad būna priešingai“, – sako sveiko humoro jausmo nestokojantis gydytojas. 
Pasak Tarnybos darbuotojų, būtent  tokio žmogaus, kaip Dmitrijus, entuziazmo, pilietiškumo, mokėjimo telkti dėka, visi „užvedami“ šiai kilniai veiklai.

Nacionalinis kraujo centras nuoširdžiai dėkoja Viešojo saugumo tarnybos pareigūnams  už nuolat dovanojamą pačią brangiausią dovaną – kraują.

Nuotraukoje - Dmitrijus Voinovski